یک هنرمند بالای ستیژ به همه گفت: برای تان چی بخوانم که تا حال نخوانده باشم؟؟
یک پیرزن بلند شد وگفت: بچیم نمازخوره بخوان.

 10درصد مردان جوان به مواد مخدر اعتیاد دارن

27درصد به نوشیدنی های الکلی اعتیاد دارن

33 درصد فاقد شغلن

20 درصد فاقد حس مسئولیت پذیری هستن

فقط میمونه 3درصد که اونا هم نامزد دارن

چیه؟حتما میگید 7درصدش چی شد؟

اون هفت درصد همونایی هستن که زیر ابرو برمیدارند و رژ بی رنگ میزنن

اینا کلا جزء مردا حساب نمیشن…

خودشون منتظر خواستگارن یجورایی

یک روز یک نفراز غلام سخی پرسان مونه شراب عشق چیه ؟ مگه بچوم ماکی یکسره دوغ موخوروم .......

دوتا لوده باهم جنگ کردند رفتند پیش قاضی یکیش گفت: قاضی صاحب مثال تو خر من باشی رفته شفتل این آدم را بخوری گناه من چیست؟ دومی گفت : قاضی صاحب تو گو بخوری که شفتل مره بخوری

 افغانی ها دروغ گفتن را از اول صبح با این جمله اغاز میکنن: (بخز بچم چاشت شده)

میگن کدام ادمه ده افریقا ادمخوران اسیرکردند وشروع به پخته کردنش در یک دیگ کردند. ادم اسیر در بین دیگ دفتعا شروع به خنده کردن کرد. ادمخواران پرسان کردند که چرا خنده میکنی. ادم گفت: ده شوروای تان گوى خوده كدم

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما