Funny Photo rouzegar 11 1

Funny Photo rouzegar 1 1

Funny Photo rouzegar 6 1

Funny Photo rouzegar 8

Funny Photo rouzegar 5 1

Funny Photo rouzegar 4

Funny Photo rouzegar 4 1

- چرا روی آدرس اینترنت به جای یک دبلیو؛ سه دبلیو می گذارند ؟
چون کار از محکم کاری عیب نمی کند!

۲- اگر اسکلت از بالای دیوار بپرد پایین چه می شود ؟
هیچ وقت این کار را نمیکند چون جیگر ندارد!

۳- چرا مار نمی تواند به مسافرت برود ؟
چون دست ندارد که برای خداحافظی تکان دهد!

۴- برای قطع جریان برق چه باید کرد ؟
باید قبض آن را پرداخت نکرد!

۵- نصف النهار چیست ؟
همان شام است که در واقع نصف نهار است که برای شام مانده است

Funny Photo rouzegar 3 1

زن گرفتم شدم اي دوست به دام زن اسير
من گرفتم تو نگير

چه اسيري كه ز دنيا شده ام يكسره سير
من گرفتم تو نگير

بود يك وقت مرا با رفقا گردش و سير
ياد آن روز بخير

زن مرا كرده ميان قفس خانه اسير
من گرفتم تو نگير

ياد آن روز كه آزاد ز غمها بودم
تك و تنها بودم

زن و فرزند ببستند مرا با زنجير

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما