معلم فلسفه یک چوکی را میگذارد در بین صنف و به شاگردان میگوید : شما باید یک مقاله بنویسید و در آن ثابت کنید که چوکی وجود ندارد، یک شاگرد دو کلمه نوشته میکند و میگذارد روی میز، وقت معلم ورق را تصیح میکند آن شاگرد بهترین نمره را میگیرد : میدانید چی نوشته کرده بوده آن شاگرد ؟

......

........

..........

.............

آن شاگر نوشته بوده : کدام چوکی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یک روز یک نفراز غلام سخی پرسان مونه شراب عشق چیه ؟ مگه بچوم ماکی یکسره دوغ موخوروم .......

پسر را دلش به زن میرود ولی به پدرش گفته نمیتواند بازار میرود یک کمپل دو نفره میخرد یعدا به پدرش میگه یک کمپل دو نفره خریدم پدرش برایش میگوید آفرین بچیم غم من و مادرت را خوردی.

 افغانی ها دروغ گفتن را از اول صبح با این جمله اغاز میکنن: (بخز بچم چاشت شده)

تصویر در ادامه مطلب...

 10درصد مردان جوان به مواد مخدر اعتیاد دارن

27درصد به نوشیدنی های الکلی اعتیاد دارن

33 درصد فاقد شغلن

20 درصد فاقد حس مسئولیت پذیری هستن

فقط میمونه 3درصد که اونا هم نامزد دارن

چیه؟حتما میگید 7درصدش چی شد؟

اون هفت درصد همونایی هستن که زیر ابرو برمیدارند و رژ بی رنگ میزنن

اینا کلا جزء مردا حساب نمیشن…

خودشون منتظر خواستگارن یجورایی

اِشکمبه چیست؟ نوعی سوپ افغانی که باخاویار برابری میکند و با خاصیتی که دارد اهل خانواده باگفتن"اوف ترقیدم"ازمادرتشکرمیکنند!!؟..

دوتا لوده باهم جنگ کردند رفتند پیش قاضی یکیش گفت: قاضی صاحب مثال تو خر من باشی رفته شفتل این آدم را بخوری گناه من چیست؟ دومی گفت : قاضی صاحب تو گو بخوری که شفتل مره بخوری

 یک هنرمند بالای ستیژ به همه گفت: برای تان چی بخوانم که تا حال نخوانده باشم؟؟
یک پیرزن بلند شد وگفت: بچیم نمازخوره بخوان.

میگن کدام ادمه ده افریقا ادمخوران اسیرکردند وشروع به پخته کردنش در یک دیگ کردند. ادم اسیر در بین دیگ دفتعا شروع به خنده کردن کرد. ادمخواران پرسان کردند که چرا خنده میکنی. ادم گفت: ده شوروای تان گوى خوده كدم

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما