یارو میره دبی رستوران

میگه : الکباب , کباب میارن براش ، میگه الپیاز, پیاز میارن براش ،میگه البرنج , برنج میارن براش

با غرور میگه چقدر خوبه آدم عربی‌ بلد باشه

گارسون میگه : اگر من ایرانی‌ نبودم الگوز هم بهت نمی‌دادن

شوهر از زنش سوال کرد چهار حیوان را نام بگیر که به حرف خ شروع شود . زنش جواب داد

1:خودت2: خواهرت

3: خیر ندیده مادرت4: خیرات خور پدرت

شخصی میره خواسگاری

پدر دختر میگه دختر ما فعلن درس میخانه

نفر میگه درست است. مه یک ساعت بعد میآیم

معلم به شاگردش گفت : با باقی جمله بساز . شاگرد گفت : ما ديشب پيتزا خورديم ! معلم پرسید : پس باقی اش كو ؟ شاگرد گفت : باقی اش ده يخچال اس

از یک لوده پرسیدند: چرا گناه میکنی از روز قیامت نمی ترسی ؟

لوده گفت : تا روز قیامت کی زنده کی مرده

وردکی سوار آسانسور (لفت) میشه , میبینه نوشته : ظرفیت 12 نفر . با خودش میگه : عجب بدبختیه ها ! حالا 11 نفر دیگه رو از كجا بیارم ؟

مريض: آقاي داكتر! همش فكر مي كنم كه گاو شدم. داكتر: از كي چنين احساسي دري؟ مريض: از وقتي كه گوساله بودم

یک لوده به زنش گوشواره میخرد زنش میگه تو پول نداشتی گوشواره را از کجا خریدی؟

میگه فلم عروسی مارا در مینا بازار کابل فروختم

 

دعای کودک: خدایا برای زنان فقیری که عکساشون توی گوشی بابام هست لباس بفرست

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما