معلم به شاگردش گفت : با باقی جمله بساز .

شاگرد گفت : ما ديشب پيتزا خورديم !

معلم پرسید : پس باقی اش كو ؟

شاگرد گفت : باقی اش ده يخچال اس

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما