index 

باستان شناسان نشانه های از موجودیت یک شهر عصر برونز با قدامت پنج هزار سال را در ساحه مس

عینک لوگر یافته اند.تا هنوز تنها در یازده درصدِ ساحه مس عینک حفریات صورت گرفته است، اما آثار

یافت شده در این منطقه می تواند تاریخ بودیزم، افغانستان و دنیا را از سر رقم زند.

ساحه مس عینک لوگر در یک زمان در میسر راه ابریشم قرار داشت و بودایان از سراسر جهان برای

زیارت به این منطقه می آمدند و این ساحه برای هزار ها سال یکی از پر رونق ترین شهر های بودایان بود.

حفریات در ساحه مس عینک برای نخستین بار در دهه شصت میلادی آغاز شد، سال ها بعد باستان شناسان

q180

توانستند که آثار شهر بودایی را در این ساحه پیدا کنند اما تا سال 2009 میلادی حفریات در شهر بودایی

صورت نگرفت.

از سال 2009 میلادی بدینسو آثار بی نظیر باستانی از این ساحه یافت شده است.در این آثار باستانی ستوپی

و تیمپل ها یا عبادت خانه های بودایی ها، اطاقک های راهبان و حدود 600 مجسمه بزرگ بودا که بزرگی

آن به اندازه بت های بامیان اند. "از سوی طالب های بی فرهنگ" از بین برده شدند.همچنان در این آثار

نسخه های تحریری که روی پوست حیوانات نوشته شده اند نیز شامل اند. گفته می شود که این آثار تحریری

قدیمی ترین آثار بودایی اند، اما یافت شدن شهر عصر برونز که گفته می شود در زیر شهر بودایی پنهان

است به قدامت باستانی این ساحه می افزاید

q181

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما