a19

ولايت سمنگان، بين ولايات بلخ و بغلان در شمال کشور موقعيت دارد؛ اين ولايت، با کشورهاى تاجکستان و ازبکستان همسرحد است؛ همچنان در جنوب اين ولايت، کوتل چنغور هندوکش و زمين هاى زراعتى منطقۀ ايبک قرار دارد؛ و از سمت شمال، دشت ريگزار آبدان ميرعلم و درياى آمو، آن را احتوا کرده است.
باشندگان اين ولايت، به بزکشى و شکار آهو علاقه مندى خاص دارند.

a16

لغمان يکى از ولايات شرقى افغانستان است که درسال ١٣٤٣ هجرى شمسى تاسيس شده و مرکز آن مهترلام ميباشد.
مساحت اين ولايت ٣،٨٤٣کيلومتر مربع و نفوس آن به اساس سرشمارى سال ٢٠٠٩ ميلادى ٤٣٥ هزار تن تخمين شده و در ارتفاع ٧٧٢ متر از سطح بهر موقعيت دارد.
باشندگان اين ولايت از اقوام پشتون، تاجک و پشه يى تشکيل شده و به اساس شمارى اخير ٥٨ درصد آن پشتون ، ٢١ تاجک و پشه يى نيز ٢١ درصد است.

زندگی‌نامه

ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل فرزند میرزا عبدالخالق در سال ۱۰۵۴‍ه. ق. به دنیا آمد. او شاعر پارسی‌گوی است که از ترکان جغتائی برلاس بدخشان بود؛ وی در پتنه در ایالت بهار هندوستان متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه جهان‌آباد دهلی به عزت و آزادی زندگی کرد و با اندیشه‌های ژرف آثار منظوم و منثور خود را ایجاد نمود.

او در سال ۱۰۷۹ ه‍. ق. بخدمت محمداعظم بن اورنگ زیب پیوست. سپس، به سیاحت پرداخت، و سرانجام، در سال ۱۰۹۶ه‍. ق. در دهلی سکنی گزید، و نزد آصف جاه اول، (نظام حیدرآباد) دکن منزلت بلند داشت

a15

ولايت نورستان يکى ولايات شمال شرقى کشور و يک منطقه تاريخى است که در دوره هاى مختلف به نام هاى مختلف مسمى گرديده است.
ولايت نورستان از نگاه موقعيت جغرافيايى يک منطقۀ کوهستانى است که در زمان هاى قديم بنام کافرستان ياد مى شد و بلور يا بلورستان نام ديگر اين ولايت ميباشد؛ اما بايد گفت که بلوريان تنها به منطقه نورستان نه ، بلکه بعضى مناطق کنر، چترال و کاپيسا نيز مربوط ولايت بلورستان بود.

a18

بغلان یکی از ولایات مهم صنعتی و زراعتی بوده، در رديف درجه دوم و در شمالشرق کشور واقع است.
اين ولایت از حيث موقعيت جغرافيایی در ٢٩ درجه و٣١ دقیقه عرض البلد شمالی ودر ٥٨ درجه و٤٨ دقیقه طول البلد شمالی واقع شده است .

a14

کندز، از جمله ولایات کهن و تاريخى بوده و در شمالشرق افغانستان واقع است. اين ولايت در ادوار مختلف تاریخ به نام هایى مانند اپاسکا، کهندژ و کندز یاد شده است.
کندز از جهتى موقعیت مهم جغرافیایی دارد، که وقتى اسکندرکبیر درسالهای ۳۳۰ قبل از ميلاد، در مقابل بیسوس که خویش را پادشاه خوانده بود لشکرکشی میکرد، اپاسکا یعنی کندز امروزی را پایگاه نظامی خویش قرارداده بود.

زیارت شیخ سعدالدین احمد انصاری معروف بحاجی صاحب پایمنار در افغانستان واقع شده است. این مزار در روستای ده یحیی و تنگی جویبار که مشهور بقلعهٔ حاجی صاحب مدوح است دربین قلعهٔ اقامتگاه دورهٔ حیات شان واقع است .

محیط دژ تخمیناً در حدود دونیم جریب زمین است، از حصهٔ نصف محیط ساختمان زیارت و مربوطاتش آغاز شده، حیاط بدو بخش تقسیم شده که مابین بصورت خیابان و دو طرف باغچه و خیابان بوده عقب آنها گورستانی و بعد آن تعمیر مسجد و مزار و در وسط احاطه مسجد بزرگ جامع گنبد پوش وبه‌طرف جنوب مسجد جامع، مسجد دیگریست

a13

تخار ازجملۀ ولایات زراعتى و سرسبزبوده،درحدود 400 کیلومتری کابل واقع است و از جملۀ ولایات درجه دوم محسوب ميشود.
به طرف شمالشرق تخار، ولایت بدخشان، به طرف غرب آن ولایت کندز،به طرف جنوب آن ولایت بغلان و به طرف شمال آن تاجکستان موقعيت دارد.

a17

ولايت ننگرهار درشرق کشور در ٧٠درجه و ٢٨ دقيقه طول البد شرق ودر ٣٣ درجه و ٥٦دقيقه عرض البد شمال موقعيت دارد که از سطح درياب ٥٩٩ مترارتفاع دارد ، مساحت آن ٧٩١٦کيلومتر مربع و مرکز آن شهر جلال آباد است .
ولايت ننگرهار باداشتن مشخصات تاريخى ، آب هوا ( اقليم ) ميوه جات ، حاصلات و مناظر طبيعى توجه هموطنان به خود جلب کرده است .ازسوى غرب با ولايت هاى کابل و لوگر و از طرف جنوب در منطقه سپين غر با ولايت پکتيا و خيبرپشتونخوا هم سرحد است .

a12

بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته ، يکى از ولايات کوهستانى و سرسبز بوده و با تاجکستان، پاکستان و چين سرحد دارد.
اين ولايت داراى منابع سرشار طبيعى از جمله معادن لعل و لاجورد بوده و آبده هاى هاى تاريخى ، دلالت بر قدامت آن مى نمايد.
بدخشان از حيث موقعيت جغرافيوى بين خطوط طول البلد شرقى ٧٠ درجه چهار دقيقه و سى شش ثانيه وعرض البلد شمالى ٣٦ درجه و ٥٠دقيقه وشانزده ثانيه واقع است.

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما