چهار پناهجوی زیرسن از سوی سه فرد مهاجم که در حالت نشئه به سر می بردند، در شهر آپولدا در ایالت تورینگن آلمان زخمی شده اند. حمله کنندگان در نیمه شب با اعمال زور وارد منزل این پناهجویان شده اند.

سخنگوی پولیس در ایالت تورینگن آلمان از وارد شدن سه فرد نشئه به اقامتگاه پناهجویان زیرسن در این ایالت خبر داده است. به گفته پولیس افراد مظنون از جمع راستگرایان افراطی شناخته شده هستند.

 

پولیس گفته که آنها دو شنبه شب به گونه اجباری به منزل مهاجران زیرسن قانونی در شهر آپولدا داخل شده و پس از مشاجره با پناهجویان، چهار تن آنان را به گونه سطحی زخمی کرده اند.

این پناهجویان از جمله افراد زیرسن اند که بدون خانواده به آلمان پناه آورده اند. گفته می شود که افراد وارد شده به این اقامتگاه در حالت اغماء به سر می بردند.

سخنگوی پولیس این شهر همچنان علاوه کرده است که افراد مظنون به دلیل مزاحمت به نظم اجتماعی تحت تحقیق قرار گرفته اند.

نظر به یافته های پولیس، این افراد را سر و صدا و موسیقی بلند اذیت کرده و به همین دلیل وارد اقامتگاه پناهجویان زیرسن شده اند تا آن را خاموش کنند.

پولیس گفته که مهاجران خودشان را با یک میله آهنی و یک زنجیر مجهز ساخته بودند و به وسیله آنان می خواستند مهاجمان را بزنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما