سازمان بین‌المللی مهاجرت تخمین می‌کند که امسال حدود نیم میلیون افغان به کشورشان برخواهند گشت.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) می‌گوید که از اول جنوری تا نیمۀ سپتامبر امسال، حدود ۳۵۰هزار مهاجر فاقد اسناد از پاکستان و ایران به کشورشان برگشته یا اخراج شده اند.

 بر بنیاد گزارش این سازمان، ۲۶۳هزار و ۲۳۰ مهاجر افغان بدون مدرک از ایران و ۸۵هزار و ۴۴۸ تن دیگر از پاکستان به افغانستان رسیده اند.

این سازمان می‌گوید که از این رقم ۱۷۱هزار و ۶۷۰ تن از ایران و سه‌هزار و ۱۲۸ مهاجر دیگر از پاکستان اخراج شده اند.

گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که ۹۱هزار و ۵۶۰ تن از ایران و ۸۲هزار و ۳۶۳ تن این افراد که اسناد اقامت نداشته، از پاکستان به صورت داوطلبانه به افغانستان برگشته اند.

این سازمان از مجموع حدود ۳۵۰ هزار مهاجر افغان که به کشورشان برگشته اند، به حدود ۸۶هزار تن آنان کمک کرده است.

گزارش تأکید می‌کند که بیشتر این افراد سال‌ها در ایران و پاکستان زندگی کرده اند و اکنون که به کشورشان برگشته اند، به کمک‌های بشری و حمایت دولت و سازمان‌ها برای اسکان مجدد نیاز دارند.

این سازمان تخمین می‌کند که تا آخر سال روان میلادی نزدیک به نیم میلیون مهاجر افغان بدون مدرک از ایران و پاکستان به کشورشان برخواهند گشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما