وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان افغانستان می‌گوید که از آغاز روند ثبت مهاجران فاقد مدرک در پاکستان، تا اکنون صدهزار تن سند اقامت در آن کشور را به دست آورده اند.

حکومت افغانستان و پاکستان توافق کرده اند که مهاجران فاقد مدرک افغان در پاکستان ثبت شوند و سپس کارت اقامت آن کشور را بگیرند.

 وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان افغانستان در خبرنامه‌ای می‌گوید "روند ثبت و راجستر مهاجرین افغان در پاکستان از تاریخ ۲۵ اسد سال روان به گونۀ رسمی آغاز گردیده و الی تاریخ 25 سنبله، ۹۷ هزار و ۳۶۵ نفر را در این پروسه پوشش داده اند".

خبرنامه می‌افزاید که این افراد شامل ۲۵ هزار و ۵۵۹ خانواده می‌گردد و بیش از ۵۰ درصد شان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

بر بنیاد آمار این وزارت، حدود ۵۳ هزار و ۷۲۸ زنان و کودکان در این پروسه ثبت شده اند.

داکتر عالمه، معین امور پناهند‌گان وزارت امور مهاجرین، ثبت مهاجرین را به منظور دسترسی به سهولت اجتماعی آنان سرنوشت‌ساز عنوان کرده است.

روند ثبت نام مهاجران افغان فاقد مدرک در پاکستان، از سوی اداره‌ای موسوم به "نادرا" به پیش برده می‌شود.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان گفته است که ۲۵ تن در ترکیب هیأتی از افغانستان به پاکستان رفته اند تا از روند ثبت نام نظارت و در شناسایی مهاجران افغان ادارۀ "نادرای پاکستان" را یاری رسانند.

برای ثبت نام مهاجران افغان فاقد مدرک، در ایالت‌های مختلف پاکستان مراکزی ایجاد شده است و قرار است که تا شش ماه آینده برای حدود ۷۰۰ هزار افغان اسناد اقامت پاکستان را توزیع کنند.

ارقام تخمینی نشان می‌دهند که هم‌اکنون کم‌وبیش یک‌ونیم میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان به سر می‌برند؛ ولی ۷۰۰ هزار تن دیگر اسناد قانونی اقامت در آن کشور دارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما